Okuma Yazma ve Öğrenme Güçlüğü Eğitimi (Vizyon Terapi)

Türkiye’de Bir İlk; Vizyon Terapi 

(Okuma Yazma ve Öğrenme Güçlüğü Eğitimi)

Vizyon Terapi ( Görsel Destek uygulaması), göz hekimi ile ilgili diğer uzman hekimlerce görsel işlev ve becerilerin yetersiz olduğu saptanan çocuk veya erişkinlere uygulanan, kişinin ihtiyacına göre planlanan bir özel eğitim ve rehabilitasyon programıdır. Vizyon terapinin amacı, ‘iyi bir görsel yeti’ için gerekli olan görsel işlev ve becerilerin geliştirilmesidir. Vizyon (görsel yeti) en baskın duyu ve insanın çevresi ile bütünleşmesinde en temel algı olduğu için, vizyon terapi engelliliğin pek çok alanında ve duyu bütünleme programlarında uygulanmaktadır.Vizyon, genelde sanıldığının aksine, sadece uzak veya yakındaki cisimleri net görebilmek değildir. Görsel hafıza, ardıl görsel hafıza, uzaysal ilişki, görsel tamamlama gibi pek çok görsel beceri öğrenme ve gelişiminde önemlidir.

İnsanının fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan uyumlu ve gelişimi için en temel algısı, görsel algıdır.

Bu nedenle vizyon sadece görme engellilerde değil, engelliliğin tüm alanlarında ayrıntılı olarak değerlendirilmeli ve eğer yetersizlik varsa vizyon terapi programına alınmalıdır. Çünkü eğitim ve rehabilitasyon programlarında kullanılan yöntemler, ancak sağlıklı bir görsel yeti ile mümkündür. Örneğin zihinsel engeli veya öğrenme bozukluğu olan bir çocukta taklit, eşleme, okuma-yazma gibi çalışmaların yararlı olması için yeterli bir vizyon gerekir.

Vizyon Terapi Kararı Nasıl Verilir?

1- Öncelikle göz hekimi tarafından bireyin görsel işlevler ve becerilerinde yetersizlik olup olmadığı saptanır.
2- Görsel becerilerin değerlendirilmesinde A.B.D. patentli TVPS testi uygulanır.
3- Engellilik alanına göre diğer ilgili uzman hekimlerin görüşü alınır.
4- Bu testler ve değerlendirmeler sonrasında programın içeriği ve süresi kişinin ihtiyacına göre bireysel olarak düzenlenir.

Vizyon Terapi Programında Kullanılan Yöntemler

1-Motor Aktiviteler
2-Oculomotor Aktiviteler
3-Görsel Aktiviteler (visualisation)

Aktivitelerde el göz ve vücut koordinasyonu sağlayan, görsel işlev ve becerileri geliştiren çeşitli cihazlar, optik sistemler ve özel bilgisayar programları kullanılmaktadır. Bilgisayar programı “Vision Training Products Mishawaka, USA” patentli CAVT (Computer Aided Vision Therapy) programıdır. Uygulamalar gerektiğinde eve verilen bilgisayar disketleri ile desteklenmektedir. Bu disketlerle evde yapılan bilgisayar çalışmaları kurumumuz bilgi işlem merkezince izlenmekte ve eğitimcilerimiz tarafında yönlendirilmektedir.

Vizyon Terapi Programının Süresi

Uygulama genelikle haftada 1-2 seans olacak şekilde 6-9 ay süresince yapılır. Ancak kişinin gereksinimine göre bazen ev alıştırmaları ile desteklenecek tek seans bile yeterli olabilirken, bazen bu süre dahada uzayabilmektedir.

Vizyon Terapi Kimlere Yapılmaktadır?

Görsel problemlere bağlı öğrenme bozuklukları
Öğrenmenin %80-90’ı görme yetisine dayalıdır. İki gözün birlikte çalışması, odaklama, takip edebilme gibi görsel işlevlerdeki sorunlar ve görsel beceri yetersizlikleri, öğrenmeyi olumsuz yönde etkiler. Vizyon terapi ile okuma problemi olan çocukların %80 inde başarı sağlanır.
Genel Gelişimsel Gerilik(3G)
Zihinsel gerilikler, otizm, down sendromu, dikkat eksikliği, hiperaktivite, özgül öğrenme güçlüğü, disleksi.
Nörolojik Hastalıklar
Beyin ve omurga travmaları, inme, gelişimsel gerilikler, serebral palsi, multiple sklerozis gibi durumlar.
Şaşılık (strabismus) ve Göz Tembelliği (ambliyopia)
Erken yaşlarda daha etkili olmaktadır. Ancak her yaşta yapılabilir.
Teknolojik Yaşamın Sonucunda Oluşan Göz Problemleri
Örneğin bilgisayar kullanımına bağlı göz yorgunluğu, baş ağrısı ve görme ile ilgili problemler.
Sporculara Yönelik Programlar
İyi bir vizyon bile daha iyi olabilir. Sporcularda, göz-el koordinasyonu, görsel reaksiyon zamanı, periferik farkındalık, iki gözün birlikte çalışması, odaklama, izleme ve görsel becerilerin daha üst düzeye çıkarılması için, görsel destek tedavisi yapılabilir.

RESİMLER

 


VİDEOLAR

 Okuma Yazma ve Öğrenme Güçlüğü Eğitimi (Vizyon Terapi)