Üniversitelerle İşbirliği

Üniversitelerin özel eğitim bölümleri ile daha kaliteli bir eğitim süreci için işbirliği halindeyiz.
Üniversiteler bilgi ve eğitimin kaynağı durumundadır. Kurumlar bu değerlere yaptıkları yatırım oranında başarılarını artırıp, geleceğe güvenle bakabilirler.

Yeni Kurtuluş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi bu anlayıştan yola çıkarak ülkemizdeki üniversitelerin özel eğitim bölümleri ile sürekli diyalog içinde olmaya ayrı bir özen göstermektedir. Böylelikle yeni eğitim yöntemlerinin uygulanması, eğitim kalitesinde sürekliliğin sağlanması, yönetim planlaması gibi konularda doğru, güvenilir ve hızlı bir bilgi akışı sağlanmaktadır.

Özel eğitim bölümlerinin ikinci ve üçüncü sınıfında okuyan başarılı ve istekli öğrenciler tespit edilerek tanışma toplantıları düzenlenmekte, mezun olduktan sonra uzun süre çalışmanın temelleri atılmaktadır.

Üniversitelerin düzenlediği toplantı, çalıştay ve kongrelere eğitimcilerimizin katılmaları ve sunu hazırlamaları teşvik edilmektedir. Eğitimci ve fizyoterapistlerimizin sürekli kendilerini yenileyerek, monoton ve statik bir eğitim sürecinden uzaklaşmalarını sağlamak en önemli hedeflerimizdendir.