Müzik Terapisi

Müzik yaşamı monoton olmaktan çıkarıp anlamlandıran sihirli bir değnektir.

MÜZİK
Sahip olduğu kaliteli tınılar sayesinde, kendisiyle birlikte algılanan tüm uyarıcıları, aynı kalitede değerlendirmemizi sağlayan mükemmel bir iletişim aracıdır.

MÜZİK EĞİTİMİ İLE ULAŞMAK İSTEDİĞİMİZ HEDEFLERİMİZ

 • Çocukların kol ve bacak kuvvetini, hareketliliğini egzersizlerin sıkıcılığından uzak, keyifli bir hale getirerek artırmayı
 • Sosyal etkileşimi teşvik etmeyi
 • Kısa ve uzun süreli hafızayı arttırmayı
 • Stresi azaltmaya yardımcı olmayı
 • Sözel iletişim becerilerini artırmayı
 • Duyusal çalışmayı geliştirmeyi
 • Adaptasyonu bozan davranışları azaltmayı
 • Amaçsız davranışları, ajitasyonu ve huzursuzluğu azaltmayı
 • Grup halinde yapılan çalışmalarla çocuğun, paylaşma duygusunun yanı sıra rekabet hissiyle tanışmasını, başarıyı tatmasını ve kendine güven duygusunu geliştirmesini amaçlamaktayız.
 • Kısacası, doğru yerde, doğru zamanda yapılan ve dinlenilen doğru müzik fiziksel ya da ruhsal durumu ne olursa olsun, kişilerin duygu, düşünce, davranış, üretim ve sonuç olarak yaşam kalitelerini artıran, bu esnada geçen zamandan haz almasını sağlayan, estetik ve ritmik öğeleri sayesinde yaşamı monoton olmaktan çıkarıp, anlamlandıran sihirli bir değnektir.

Kurumumuzda müzik eğitim çalışmaları beş yaştan itibaren başlamaktadır. Müzik eğitimi değerlendirme yapıldıktan sonra uygun bulunan öğrencilerimiz için yapılabilmektedir.

KURUMUMUZDA VERİLEN MÜZİK EĞİTİM ÇALIŞMALARIMIZ

 • Piyano
 • Gitar
 • Keman
 • Flüt
 • Ney
 • Vurmalı Çalgılar (Perküsyon)
 • Bateri