Kamera Çekimleri

Öğrencinin performansı eğitime başlanılan ilk bir ayda ve daha sonra her dört ayda bir kamera çekimi ile somut olarak belgelenmekte ve çekilen görüntüler ailelere CD olarak verilmektedir.
Özel eğitimde ölçme ve değerlendirme oldukça önemlidir. Ölçme ve değerlendirmede en etkili yöntemlerden biri de kamera çekimleridir. Bu yöntemle ailelerin çocuklarındaki gelişmeleri daha net görmesi hedeflenmektedir.

Bu yöntemle;

* Yeni kayıt olan her öğrencinin performansı (neleri yapıp yapamadığı) kameraya kaydedilerek alınır.

* Kayıtlı olan öğrencilerin her dört ayda bir performansları yine kameraya kaydedilerek alınır.

* Kayıtlar profesyonel stüdyolarda kullanılan piramit süngerlerle kaplanmış kayıt odasında yapılır.

* Kamera ve mikrofon öğrencinin doğal davranmasını etkilemeyecek şekilde odaya yerleştirilmiştir.

* Cihazlar yüksek ses ve görüntü kalitesine sahiptir.

* Kamera çekimleri, eğitim çalışmalarının hedeflendiği şekilde ilerleyip ilerlemediğinin belirlenmesi açısından oldukça etkilidir.

* Yapılan kayıtlar arşivlenir ve bir kopyası CD olarak aileye verilir.