Havuz Terapisi

Kurum içinde bulunan hidroterapi ünitesinde suyun tedavi edici ve rahatlatıcı özelliğinin yanında profesyonel teknikler kullanılmaktadır.

Hidroterapi Nedir?
Hidroterapi veya havuz terapisi egzersiz programlarının su içinde uygulanmasını içerir. Birçok medikal durumun tedavisinde faydalıdır. Hidroterapi tedavisinde suyun fiziksel özellikleri, çocuğun egzersiz performansına ve iyileşmesine
yardımcı olur. Hidroterapinin bir diğer avantajı da su tarafından sağlanan kaldırma kuvvetidir.

Çocuk havuza girdiğinde çocuğun ağırlığı, suyun kaldıma kuvveti sayesinde desteklenir ve su içinde çocuğun eklemlerine binen yük azalır. Ekleme binen yükün azalmasıyla birlikte havuz içerisinde yapılan egzersizler daha kolay ve ağrısız olur. Hidroterapi tedavisinin bu özelliği özellikle artritlerde ve kırık sonrası iyileşmede faydalı olmaktadır.

Suyun akışkanlığı havuz tedavisinde mükemmel bir direnç kaynağı oluşturur. Bu direnç kaynağı kullanılarak su içinde ağırlık kullanılmadan kas güçlendirilir. Direnç suyun kaldırma kuvveti ile kombine edilerek, su dışında sağlanamayan ekleme binen dirençlerde azalma göz önünde bulundurulduğunda, kasın güçlendirilmesi oldukça etkili olur.

Seanslar Nasıl Düzenlenmektedir?
Kas-iskelet sistemine ait bir problemlerde bir seans 30–60 dk sürer, ilk tedavi 10–15 dk ile başlar, bir iki hafta içinde süre yavaş yavaş artırılır. Her tedavi seansı genellikle aşağıdaki yedi komponenti içerir:

Isınma: 5–15 dk
Eklem hareketi ve esneklik: 5–15 dk
Kuvvetlendirme ve stabilizasyon 13–15 dk
Endurans eğitimi: 15–20 dk
Koordinasyon, denge ve proprioseptif eğitim: 5–15 dk
Fonksiyonel aktiviteler: 5–15 dk
Soğuma: 5–15 dk

Su içi egzersiz ve tedavi planı yapıldığı zaman suyun fiziksel ve dinamik özelliklerini anlamak ve uygulamak oldukça önemlidir.

Hidroterapiden en üst düzeyde faydalanılması için neler yapıyoruz?

Su korkusu bulunan çocuklarımıza, kararlı ve istikrarlı aynı zamanda sabırlı davranılmakta, eğitimci tarafından geliştirilen davranışlarda, aileye birlikte hareket edilmesi gerektiğinin önemi anlatılmaktadır.

Uygulama içerisinde yer alan personel (özel eğitimciler, beden eğitimi öğretmenleri ve fizyoterapistler) bir araya gelerek havuzun etkin kullanım yöntemleri ile ilgili ayrıntılı bir havuz çalışma programı oluşturmaktadır.

Kas gelişimini tamamlamamış çocuklarımız için uygun malzemeler alınıp, tespit edilen ihtiyaçları doğultusunda çalışmalara başlanmaktadır.

Yapılan çalışmalar ile ilgili pano oluşturularak öğrencilerimize model olmanın yanı sıra görsel olarak da uygulanacak hareketler pano üzerinde anlatılmaktadır

Havuza giriş ve çıkışlarda öğrencinin kendi başına duş tuvalet vb. kullanması için müsaade edilmekte, kendi ihtiyaçlarını karşılar duruma gelmesi, eğitim çalışmalarının ayrılmaz parçası olarak görülmektedir.

Çocukların gelişim basamakları ile ilgili bilgisayar ve video kayıtları yapılmakta yeni sezona başlarken ve sezon sonunda kayıtlar tekrar değerlendirilmekte, dolayısıyla su ile terapide kat edilen yol gözlenmektedir. Bu kayıtlar ailelerle paylaşılmaktadır.

Düzenli olarak havuz suyu tahlilleri, ilgili kuruluşlar tarafından yapılıp, kullanılabilir raporu panoya asılmakta ve periyodik zamanlarda yinelenmektedir.

Çocukların da cilt hastalığı ve bulaşıcı hastalığı yoktur raporlarının havuzdan faydalanmadan önce idareye teslimi sağlanmaktadır.

Havuz çalışmalarında ayrı bir müzik sistemi kurularak su terapisi ile müzik terapisinin birleştirilmesi sağlanmaktadır.