Eğitimcilerin Eğitimi

Eğitim personelinin kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak faaliyetler düzenliyoruz. Eğitimciler, fizyoterapistler ve yöneticilerin ulusal ve uluslararası kongre, konferans, çalıştay ve kurslara katılmalarını teşvik ediyoruz…
Eğitimciler, fizyoterapistler ve yöneticilerin özel eğitimle ilgili yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen kongre, konferans, çalıştay ve kurslara katılmaları teşvik edilmektedir. Yeni eğitim yöntemlerinin irdelendiği, meslek çalışanları arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının yaşandığı bu etkinliklerdeki gelişmelerden öğrencilerimizin de en hızlı şekilde faydalanmaları hedeflenmektedir.

Her yıl ekim ayında düzenlenen “Ulusal Özel Eğitim Kongresi” bizim için ayrı bir önem taşımaktadır. Kongrede kurumumuzda yapılan çalışmaları paylaşmak üzere sözlü bildiri, poster bildiri ve video sunu hazırlanmakta ve kongre düzenleme kuruluna iletilmektedir.