Anne-Baba Eğitimi

Çocukların gelişimine katkıda bulunmak amacıyla ailelerle düzenli çalışmalar yapılmaktadır.
Kurumumuzda aile danışmanlığı ve aile eğitim çalışmaları için belli aralıklarla önceden belirlenen konularda grup terapisi, uzmanlar tarafından verilen konferanslar, seminerler ve bireysel aile görüşmeleri uygulanmaktadır.

Ayrıca, kurumumuzda sadece engelli bireyler ve ailelerine değil normal gelişim gösteren çocukların ailelerine de danışmanlık yapılmaktadır. Ailelerin çocukları ile ilgili sorunlarına yönelik bireysel görüşmeler yapılmaktadır.

Disiplin, çocukla konuşma, çocuğu dinleme, beceri öğretimi, iletişim, kural koyma ve uygulama, çocuğun gelişimini destekleme, oyun ve oyuncak, ergenlik dönemi özellikleri ve problemleri, çocukta sanatsal becerileri geliştirme, müzik, drama, resim, tiyatro gibi sanatsal etkinliklerin yararları gibi birçok konuda aile eğitim toplantıları düzenlenmektedir.

Aile danışmanlığı, çocukların gelişimine katkıda bulunabilmeleri amacıyla aileler ile yapılan sistemli ve düzenli çalışmalardır.Bu çalışmalar “ailelere psikolojik yardım yapıp onları rahatlatmak, engelli çocuklarının kabulüne yardımcı olmak ve okulda çocuklarına verilen eğitim programları konusunda aileleri bilgilendirerek, çocuklarının eğitimine katkıda bulunmalarını sağlamak” şeklinde iki yönlüdür.

Çocuğun okulda kazandığı becerilerin ev ortamında aile ile işbirliği yapılarak pekiştirilmesi, eğitimin sürekliliği ve yaygınlaşması açısından da gereklidir.

Özel eğitime muhtaç çocukların ailelerine yönelik rehberlik hizmetleri, ilk önce ailelerin eğitimi ile başlaması gerekir.

Aile Danışmanlığının İçeriği;

* Ailelerin karşılaştıkları sorunları belirlemek,

* Engelli bir çocuğa sahip olduklarını kabul etmelerinde yardımcı olmak,

* Engelli çocukları ile nasıl iletişim kuracakları, iletişimi nasıl sürdürebilecekleri, onu içtenlikle nasıl kabul edecekleri konularında rehberlik etmek,

* Engelli bir çocuğa sahip tek ailenin kendilerinin olmadığını onlara göstererek, aynı duyguyu yaşayan birçok ailenin varlığından söz etmek,

* Duygusal problemlerini paylaşmak,

* Çocuğun gelişim özelliklerine yönelik ( bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal, kişilik, cinsel) bilgilendirmede bulunmak,

* Aile ortamında yaşayan bireylerin birbirlerine ve engelli çocuğa karşı tutum ve davranışlarına yardımcı olmak,

* Çevre-aile ve çevre-çocuk iletişiminde ortaya çıkan sorunları çözmek aileye yol göstermek,

* Çocuğun evde eğitimi, okulda aldığı eğitim ve okul sonrası yaklaşımları hakkında aileleri bilgilendirmek,

* Çocuklarının yakın akraba, komşu çocukları ve okuldaki sınıf ve okul arkadaşları ile nasıl ilişki kurup devam ettirecekleri ve özel konularında yeterli bilgi kazanmaları, bilgileri davranış ve sağlıklı tutumlara dönüştürecek şekil ve düzeyde eğitim verebilmektir.