Misyonumuz

Misyonumuz;

Çağdaş eğitim anlayışı gereği ‘bireyi merkez alan’ eğitim modelini uygulayan, verilen eğitimin kalıcı ve farklı ortamlarda uygulanabilir olması için eğitim yöntem ve tekniklerini ailelerle paylaşan, engellilerin yaşam kalitelerinin arttırılması ve istihdamı için belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve sendikalar ile ortak çalışmalar yapan, alanında uzman kişilerle personeline sürekli hizmet içi eğitim veren, engelli haklarına saygılı, yenilikçi, dinamik ve sürekli kendini geliştiren alanında öncü bir kuruluşuz.