Yeni Kurtuluş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Anne-Baba Eğitimi

Çocukların gelişimine katkıda bulunmak amacıyla ailelerle düzenli çalışmalar yapılmaktadır.Kurumumuzda aile danışmanlığı ve aile eğitim çalışmaları için belli aralıklarla önceden belirlenen konularda grup terapisi, uzmanlar tarafından verilen konferanslar, seminerler ve bireysel aile  görüşmeleri uygulanmaktadır.

Ayrıca, kurumumuzda sadece engelli bireyler ve ailelerine değil normal gelişim gösteren çocukların ailelerine de danışmanlık yapılmaktadır. Ailelerin çocukları ile ilgili sorunlarına yönelik bireysel görüşmeler yapılmaktadır.

Disiplin, çocukla konuşma, çocuğu dinleme, beceri öğretimi, iletişim, kural koyma ve uygulama,çocuğun gelişimini destekleme, oyun ve oyuncak, ergenlik dönemi özellikleri ve problemleri, çocukta sanatsal becerileri geliştirme, müzik, drama, resim, tiyatro gibi sanatsal etkinliklerin yararları gibi birçok konuda aile eğitim toplantıları düzenlenmektedir.

Merkezimizde Ocak ve Şubat aylarını kapsayan 8 haftalık aile eğitim programı yapılmıştır.

Aile eğitimin Konu başlıkları;

– İletişim Becerileri

– Ana-baba tutumları

-Tutum ve davranış değiştirme becerileri

– Davranış problemleri

– Öfke kontrolü

– Olumsuz durumla baş etme becerisi

– Benlik algısı çalışmaları

– Sosyalizasyon

Eğitim sonunda ailelerimize geri dönüt amaçlı on sorudan oluşan değerlendirme sınavı uygulandıktan sonra katılım belgeleri dağıtılmıştır.

 

Uzman Aile Danışmanı ve Psikolojik Danışman

Vildan ÜSTÜN